Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Załącznik do statutu szkoły jest jego integralną częścią, a więc może podlegać zmianom jedynie w trybie zastrzeżonym dla zmiany statutu. Uchwala je więc rada szkoły,...

PORADA PRAWNA

Jeżeli Regulamin dyżurów nauczycieli jest załącznikiem do Statutu, to zmiany w regulaminie należy dokonać zarządzeniem, czy uchwałą?

Załącznik do statutu szkoły jest jego integralną częścią, a więc może podlegać zmianom jedynie w trybie zastrzeżonym dla zmiany statutu. Uchwala je więc rada szkoły, a w jej braku – rada pedagogiczna na podstawie projektu zmian załącznika do statutu opracowanego i uchwalonego przez radę pedagogiczną, które jako kolegialne organy działają w drodze uchwał – art. 72 ust. 1, art. 80 ust. 2 pkt 1, art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910. Nie ma więc podstawy prawnej do dokonania zmiany załącznika do statutu szkoły zarządzeniem jednoosobowego organu np. dyrektora. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT