Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dyrektor podejmując decyzję w sprawie zakresu i tematyki planowanej ewaluacji wewnętrznej nie kieruje się wymaganiami z załącznika do rozporządzenia w sprawie nadzoru...

PORADA PRAWNA

13 maja 2015 Nadzór pedagogiczny

Jeżeli w tym roku szkolnym w szkole została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna całościowa to czy można odstąpić od wcześniej zaplanowanej ewaluacji wewnętrznej ?

Dyrektor podejmując decyzję w sprawie zakresu i tematyki planowanej ewaluacji wewnętrznej nie kieruje się wymaganiami z załącznika do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego powinny stanowić jednoznaczną wskazówkę kierunków pracy szkoły w tym zakresie. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności. Dyrektor szkoły publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Plan nadzoru, o którym mowa wyżej jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia. Oznacza to, że ewaluację należy przeprowadzić każdego roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT