Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zajęcia rewalidacyjne – to termin ogólny określający specjalną interwencję terapeutyczno-wychowawczą dla ucznia niepełnosprawnego, z zaplanowanymi celami, które...

PORADA PRAWNA

08 maja 2017 Nadzór pedagogiczny

Kto powinien prowadzić zajęcia rewalidacyjne z dzieckiem autystycznym?

Zajęcia rewalidacyjne – to termin ogólny określający specjalną interwencję terapeutyczno-wychowawczą dla ucznia niepełnosprawnego, z zaplanowanymi celami, które zmierzają do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych ucznia. Wśród tych zajęć wyróżnia się:

  • korekcyjne wad postawy;
  • korygujące wady mowy;
  • orientacji przestrzennej i poruszania się;
  • nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji;
  • oraz inne, wynikające z indywidualnych programów rewalidacji, np.: zajęcia integracji sensorycznej, muzykoterapia, terapia zajęciowa, kinezyterapia, hipoterapia, Biofeedback, socjoterapia, itp.

Od rodzaju zajęć rewalidacyjnych ustalonych dla ucznia zależą kwalifikacje nauczyciela, który może je prowadzić. Resort edukacji wielokrotnie podkreślał, że można je przyznać tylko nauczycielom, których przygotowanie odpowiada rodzajowi prowadzonych zajęć. Tak więc najpierw należy ustalić jaki rodzaj/typ zajęć rewalidacyjnych będzie odpowiedni dla ucznia z autyzmem. Oczywiście na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określonych przez nauczycieli indywidualnych potrzeb tego ucznia.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT