Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W sprawie, o której mowa w pytaniu należy postąpić zgodnie z rozporządzeniem. Rozporządzenie bowiem określa: 1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i...

PORADA PRAWNA

Mam już zgodę organu prowadzącego na wprowadzenie klasy/oddziału sportowego. Bardzo proszę o podanie kolejnych czynności jakie powinien wykonać dyrektor szkoły w celu utworzenia klasy? Czy mam wydać zarządzenie dyrektora o regulaminie klasy/oddziału sportowego, rekrutacji itp.?

W sprawie, o której mowa w pytaniu należy postąpić zgodnie z rozporządzeniem. Rozporządzenie bowiem określa: 1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego; 2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe. Pozostałe szczegóły postępowania ustala dyrektor zgodnie ze swoimi kompetencjami, w szczególności powinien wprowadzić: 1) regulamin rekrutacji, 2) zmiany w statucie, programie wychowawczym, 3) programy szkolenia sportowego zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT