Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa nie obligują dyrektora do przesyłania do wymienionych w pytaniu organów zarządzenia. Bowiem komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans...

PORADA PRAWNA

15 czerwca 2018 Awans zawodowy

Mam pytanie w związku z awansem na stopień nauczyciela kontraktowego - czy dyrektor placówki wysyła do organu prowadzącego i do kuratorium tylko zawiadomienie o posiedzeniu komisji kwalifikacyjnym czy również zarządzenie dyrektora o powołaniu komisji kwalifikacyjnej?

Przepisy prawa nie obligują dyrektora do przesyłania do wymienionych w pytaniu organów zarządzenia. Bowiem komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego powołuje dyrektor szkoły. W jej skład wchodzą: 1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę; 4) ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 5) opiekun stażu.

Podstawa prawna: 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.), tj. DZ.U. 2018 POZ. 967.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT