Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel będzie mógł kontynuować staż u nowego pracodawcy, o ile podejmie nowe zatrudnienie na stanowisku pedagogicznym w ciągu 3 miesięcy od zakończenia dotychczasowej...

PORADA PRAWNA

07 czerwca 2021 Awans zawodowy

Moje pytanie dotyczy awansu zawodowego nauczyciela. W przedszkolu zatrudniliśmy nauczyciela wspomagającego w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. Nauczyciel ten rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego. W dniach od 12.01.2021 r. do 28.04.2021 r. nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym staż wydłużył się do 14.09.2021 r. Co w takim przypadku ze stażem nauczyciela i co powinien zrobić dyrektor? Umowa o pracę kończy się z dniem 31.08.2021 r. Dziecko, dla którego zatrudniony był nauczyciel wspomagający, edukację przedszkolną też kończy 31.08.2021 r.

Nauczyciel będzie mógł kontynuować staż u nowego pracodawcy, o ile podejmie nowe zatrudnienie na stanowisku pedagogicznym w ciągu 3 miesięcy od zakończenia dotychczasowej umowy o pracę i uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego za staż dotychczas zrealizowany w przedszkolu (art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). O ile nauczyciel złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju dorobku zawodowego w przedszkolu, dyrektor ustali taką ocenę w terminie 21 dni od złożenia sprawozdania, po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców (art. 9c ust. 3 i ust. 5a KN).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT