Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Kwestię tę jednoznacznie rozstrzyga § 1. rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29...

PORADA PRAWNA

12 kwietnia 2017 Prawo oświatowe

Na jaki czas jest wydawana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

Kwestię tę jednoznacznie rozstrzyga § 1. rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r.w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z dnia 29 października 2013 r.poz. 1257) mówiący, że wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju organizuje się od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia przez to dziecko nauki w szkole. To oznacza, że opinie o potrzebie WWR wydaje się również na ten czas, czyli do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia lub – w przypadku odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. (art. 1 pkt 2 lit. a i pkt 6 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35).

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT