Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 10 ust. 5a pkt 2 w zw. z ust. 5 pkt 5 KN stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z mocy prawa (na podstawie ww. przepisu)...

PORADA PRAWNA

Nauczyciel był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ponieważ nie posiadał pełnych kwalifikacji. W chwili obecnej posiada pełne kwalifikacje, czy można go teraz zatrudnić przez mianowanie? Jaka jest podstawa prawna?

Na podstawie art. 10 ust. 5a pkt 2 w zw. z ust. 5 pkt 5 KN stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z mocy prawa (na podstawie ww. przepisu) przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, uzupełnił kwalifikacje. Przekształcenie podstawy prawnej zatrudnienia potwierdza na piśmie dyrektor szkoły (lub innej samorządowej jednostki oświatowej), do czego zobowiązuje go art. 10 ust. 5b KN. W piśmie dyrektor informuje nauczyciela od jakiej konkretnie daty (od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał pełne kwalifikacje) dotychczasowy stosunek pracy uległ przekształceniu w zatrudnienie na podstawie mianowania.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT