Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z pytania wynika, że nauczyciel chce rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - art. 23 ust. 1 Karty Nauczyciela. W takim przypadku...

PORADA PRAWNA

04 kwietnia 2016 Kadry

Nauczyciel dyplomowany w maju br. chce złożyć wniosek o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia. Znalazł inną pracę w miejscu zamieszkania. Czy posiadacie Państwo druk wzór rozwiązania takiej umowy. Czy na podaniu nauczyciela wystarczy adnotacja dyrektora, iż wyraża zgodę. Czy nauczycielowi temu należy się świadczenie urlopowe za rok szkolny 2015/16. Czy jeszcze jakieś inne odprawy?

Z pytania wynika, że nauczyciel chce rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia - art. 23 ust. 1 Karty Nauczyciela. W takim przypadku rozwiązanie stosunku pracy nie jest zalezne od wyrażenia zgody przez dyrektora (przepis mówi, ze stosunek pracy "ulega" rozwiązaniu, a nie "może" ulec).

Skoro jednak rozwiązanie dokonuje się na wniosek nauczyciela (takie jest brzmienie przepisu), to dyrektor dokonuje rozwiązania. Tego typu czynności dokonuje się na piśmie. Przykładowa treść pisma kierowanego do nauczyciela:
W związku ze złożonym przez Panią/Pana wnioskiem z dnia .........., na podstawie art. 23 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 z późn. zm.), rozwiązuję z Panią/Panem stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2016 r., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Nauczycielowi przysługuje świadczenie urlopowe za rok szkolne 2015/2016. Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Odprawy nauczycielowi nie przysługują, gdyż rozwiązanie stosunku pracy następuje na jego wniosek; nie odchodzi też na emeryturę/rentę.

 

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT