Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Jeżeli nauczyciel wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii zimowych i w czasie ferii letnich jest na urlopie nieprzerwanie od 20 czerwca 2019 r., urlop wypoczynkowy bez...

PORADA PRAWNA

02 lipca 2019 Kadry

Nauczyciel jest zatrudniony na podstawie mianowania w placówce feryjnej na cały etat. Z jakim dniem można rozwiązać umowę za porozumieniem stron, jeżeli chce przejść na emeryturę tak żeby wykorzystał przysługujący mu urlop?

Jeżeli nauczyciel wykorzystał 14 dni urlopu w czasie ferii zimowych i w czasie ferii letnich jest na urlopie nieprzerwanie od 20 czerwca 2019 r., urlop wypoczynkowy bez uprawnienia do ekwiwalentu w 2019 r. wykorzysta w dniu 8 lipca 2019 r., czyli w łącznym wymiarze przysługującym w 2019 r., proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w tym roku i wyliczonym w następujący sposób: 7/12 * 56 = 32,67 dni zaokrąglonych do 33 dni (art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm., uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2006 r., III PZP 3/06, Biul.SN 2006/5/28, art. 1552a § 1 i 2, art. 1553 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040). W tym dniu można z nim rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 1 KN. Gdyby natomiast dyrektor zamierzał umożliwić nauczycielowi wykorzystanie urlopu za cały rok, pomimo przepracowania części roku – powinien trwać do 31 lipca 2019 r. Jeśli natomiast nauczyciel wykonywał w czasie ferii zadania wymienione w art. 64 ust. 2 KN, w ich czasie nie korzystał z urlopu i należy takie dni dodać do powyższych wyliczeń.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT