Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zasadniczo, propozycja ograniczenia etatu, z uwagi na konsekwencje braku zgody nauczyciela, może nastąpić w maju lub w lipcu (ewentualny 3-miesięczny okres wypowiedzenia...

PORADA PRAWNA

05 sierpnia 2015 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel matematyki w maju przyjął ograniczenie zatrudnienia do 17/18. Obecnie nauczyciel znalazł sobie pracę w innej placówce na 1/2 etatu. Ów nauczyciel chciałby aby teraz (sierpień) ograniczyć mu wymiar zatrudnienia do 10/18, wówczas mógłby spokojnie pogodzić pracę w obu szkołach. Nadmienię, że takie rozwiązanie jest też korzystne dla dyrektora ponieważ godziny dostałby drugi matematyk zatrudniony w szkole. Czy wręczenie ograniczenia jest możliwe w sierpniu? Czy takie ograniczenie w sierpniu można dostarczyć również nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

 Zasadniczo, propozycja ograniczenia etatu, z uwagi na konsekwencje braku zgody nauczyciela, może nastąpić w maju lub w lipcu (ewentualny 3-miesięczny okres wypowiedzenia stosunku pracy lub skrócony 1-miesięczny).

W opisanym przypadku można zaryzykować ogranicznie etatu w sierpniu, ponieważ nauczyciel wyraża na to zgodę. W przeciwnym razie dyrektor nie byłby w stanie zastosować przepisów art. 20 KN, do których odsyła art. 22 ust. 2 przy braku zgody.

Należy pamiętać, że ograniczenie nie może nastąpić w drodze porozumienia stron, a jedynie tak jak w maju - ograniczenie etatu przez pracodawcę za zgodą pracownika. Jest to jedyny sposób na zmniejszenie wymiaru godzin nauczycielowi mianowanemu. 

Najkorzystniejsze dla nauczyciela byłoby ograniczenie etatu do 9/18 i jednoczesne nałożenie przez organ prowadzący obowiązku uzupełniania wymiaru zajęć w tej szkole, w której nauczyciel otrzyma 1/2 etatu.

Fakt przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim nie ma znaczenia. Pismo można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT