Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  W samorządowej szkole na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. nauczyciel może skorzystać z...

PORADA PRAWNA

08 lutego 2019 Kadry

Nauczyciel planuje wziąć 5 dni urlopu bezpłatnego. Czy dyrektor może udzielić takiego urlopu? Jaka jest podstawa prawna? Czy taki urlop wpłynie na przebieg stażu na nauczyciela mianowanego?

 W samorządowej szkole na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. nauczyciel może skorzystać z urlopu bezpłatnego z ważnych przyczyn. Nauczyciel powinien złożyć umotywowany wniosek, na podstawie którego dyrektor rozpatruje, czy istnieją ważne przyczyny pozwalające na udzielenie nauczycielowi urlopu bezpłatnego. Dyrektor może odmówić udzielenia takiego urlopu w szczególności, gdyby nieobecność nauczyciela zakłóciła tok pracy szkoły - § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania, Dz.U. z 2001 r. Nr 1, poz. 5. Pięciodniowy urlop bezpłatny nie wydłuża ani nie przerywa stażu - art. 9d ust. 5 KN.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT