Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Komisja egzaminacyjna powinna liczyć 5 osób: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;...

PORADA PRAWNA

03 sierpnia 2015 Awans zawodowy

Nauczyciel pracuje w przedszkolu niepublicznym. Ubiega się o stopień awansu zawodowego, nauczyciel mianowany. Organ prowadzący i dyrektor przedszkola to ta sama osoba. Kto wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej?

Komisja egzaminacyjna powinna liczyć 5 osób: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; dyrektor szkoły; dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W niepublicznym przedszkolu w sytuacji, gdy organ prowadzący jest jednocześnie dyrektorem oraz nie zostanie powołany inny przedstawiciel organu prowadzącego, komisja będzie działała w składzie 4/5, który jest dopuszczalny do dokonywania czynności w postępowaniu awansowym (art. 9g ust. 2 KN, § 13 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013 r., poz. 393).
Ponieważ kurator oświaty sprawuje nadzór nad ważnością postępowania awansowego, warto upewnić się, czy podziela powyższy pogląd o składzie komisji (art. 9h ust. 1 pkt 1 KN).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT