Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki...

PORADA PRAWNA

03 października 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel zatrudniony na etacie świetlicy, pensum 26/26 otrzymuje 4 godziny zajęć rewalidacyjnych oraz 5 godzin języka polskiego. Jakie będzie jego pensum?

Na podstawie art. 42 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe. Pytanie nie zawiera informacji wystarczających do wyliczenia wymiaru tzw. pensum łączonego nauczyciela, ponieważ nie podano, jaki wymiar pensum obowiązuje na stanowisku nauczyciela – specjalisty, na którym powierzono prowadzenie zajęć rewalidacyjnych zgodnie z uchwałą organu prowadzącego podjętą na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w zw. z art. 91d pkt 1 KN. O ile został on określony na maksymalnym dopuszczalnym poziomie 22 godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, wyliczenie jest następujące: (26 + 4 + 5) / (1 + 0,18 + 0,28) = 23,97 godzin zaokrąglonych w górę do 24 godzin; nauczyciel w takiej sytuacji realizuje pensum łączone wynoszące 24 godziny i 11 godzin ponadwymiarowych. Powyższe wyliczenia należy skorygować, jeśli organ prowadzący uchwalił inny wymiar pensum na stanowisku nauczyciela – specjalisty. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT