Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły wydaje na...

PORADA PRAWNA

31 października 2019 Awans zawodowy

Nauczycielka mając ukończony l stopień studiów wyższych uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego. 2 miesiące po wydaniu decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielka uzyskała dyplom ukończenia studiów II stopnia. Nauczycielka nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie nowego aktu i po roku zmieniła miejsce pracy. Odbyła staż na stopień nauczyciela mianowanego i złożyła wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Przy analizie formalnej zakwestionowano akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, który nie uwzględnia wyższego poziomu wykształcenia. Do którego dyrektora powinna złożyć wniosek o wydanie nowego aktu? Czy do tego który wystawił akt po postępowaniu kwalifikacyjnym (tam już od kilku lat nie pracuje) czy do dyrektora szkoły, w której aktualnie jest zatrudniona?

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, dyrektor szkoły wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia (art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). W literaturze podkreśla się, że organ właściwy do nadania stopnia awansu wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania, w przypadku gdy nauczyciel uzyskał wyższy poziom wykształcenia, na podstawie aktu nadania wydanego wcześniej (Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria, Karta Nauczyciela. Komentarz, WKP 2018). W związku z tym nauczyciel musi się zwrócić do dyrektora szkoły, w której uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT