Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień...

PORADA PRAWNA

01 czerwca 2020 Awans zawodowy

Nauczycielka otrzymała stopień awansu nauczyciela kontraktowego w dniu 26.08.2015 r. Następnie została zatrudniona w innej placówce dwukrotnie na zastępstwo w okresie od 01.09.2015 r. do 24.06.2016 r. oraz od 1.09.2016 do 23.06.2017 r. (bez przerw wakacyjnych). Moje pytanie brzmi: Czy nauczycielka mogła rozpocząć staż na nauczyciela mianowanego z dniem 01.09.2017 r.? Czy do przerwy dwuletniej od otrzymania stopnia nauczyciela kontraktowego do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego można zaliczyć dwa lata "efektywnej" pracy bez przerw wakacyjnych?

Zgodnie z art. 9d ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat.
We wskazanym stanie faktycznym nauczycielka uzyskała stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w dniu 26 sierpnia 2015 r. Po tej dacie była zatrudniona w następujących okresach:
• od dnia 1 września 2015 r. do dnia 24 czerwca 2016 r.,
• od dnia 1 września 2016 r. do dnia 23 czerwca 2017 r.
W szkole pracowała więc 1 rok 7 miesięcy i 17 dni. Przepis wyraźnie wskazuje, że okres przerwy pomiędzy uzyskaniem stopnia awansu a rozpoczęciem stażu na kolejny stopień musi być okresem pracy w szkole. Skoro nauczyciel nie spełnił tego wymogu, gdyż nie pozostawał w zatrudnieniu w okresie wakacji, nie mógł rozpocząć stażu na nauczyciela mianowanego w dniu 1 września 2017 r.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT