Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Treść pytania jest zbyt ogólna, by możliwe było jednoznaczne wyliczenie uprawnień urlopowych. Jeżeli nauczycielka pracuje w samorządowej szkole, w okresie od 25 czerwca do...

PORADA PRAWNA

08 sierpnia 2019 Inne

Nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim związanym z ciążą, później do 24.06.2019 r. na urlopie macierzyńskim. Od 25.06 do 20.08.2019 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym - zaległym. Od 21.08 rozpocznie urlop wypoczynkowy bieżący. Natomiast startowała w konkursie na stanowisko pracownika kadr (pracownik samorządowy) i została przyjęta (od 28 sierpnia 2019 r.). Ile urlopu przysługuje jej jeszcze w ramach umowy na stanowisku nauczyciela? Czy trzeba wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy można go przenieść na nową umowę (jednym z pracodawców będzie dyrektor szkoły, w której pracuje)? Jesteśmy szkołą feryjną.

Treść pytania jest zbyt ogólna, by możliwe było jednoznaczne wyliczenie uprawnień urlopowych. Jeżeli nauczycielka pracuje w samorządowej szkole, w okresie od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. korzysta z urlopu bieżącego w czasie ferii letnich i w okresie ich trwania, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. W ten sposób wykorzysta urlop wypoczynkowy przysługujący za rok 2019 r., a jeśli ma jeszcze uprawnienia urlopowe za 2018 r. (urlop uzupełniający z art. 66 ust. 1 KN), należałoby wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop, gdy w najbliższym czasie stosunek pracy nauczycielki zostanie rozwiązany – art. 66 ust. 2 KN. Tylko w przypadku, gdy nauczycielka pracuje w szkole niesamorządowej, mogłaby wykorzystywać zgodnie z prawem zaległy urlop wypoczynkowy w czasie ferii letnich. Gdyby w szkole zakończyła zatrudnienie w sierpniu 2019 r., za 2019 r. (o ile ma co najmniej 10 – letni staż) od przysługujących 18 dni roboczych (8/12 * 26 = 17,33 dni zaokrąglone w górę) należy odliczyć urlop, który wykorzysta w naturze od 21 sierpnia do dnia rozwiązania stosunku pracy i za niewykorzystane dni wypłacić ekwiwalent (art. 1551 § 1 pkt 1, art. 1552a § 1, art. 1553, art. 171 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Obowiązujące przepisy nie przewidują przeniesienia nauczyciela do innego pracodawcy na stanowisko pracownika samorządowego. Stosunek pracy w szkole musiałby więc zostać rozwiązany za porozumieniem stron (art. 23 ust. 4 pkt 1, art. 27 ust. 3 KN – w szkole samorządowej; art. 30 § 1 pkt 1 KP – w szkole niesamorządowej).  

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT