Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przedszkole powinno wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.   art. 64 ust 5a KN: Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane...

PORADA PRAWNA

04 września 2012 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczycielka rozwiązała stosunek pracy z przedszkolem (31.08.2012r.) i nie wykorzystała urlopu. Zatrudniona została w szkole podstawowej feryjnej od 1.09.2012 r. Czy w szkole należy jej się urlop? Czy przedszkole powinno wypłacić ekwiwalent za urlop?


Przedszkole powinno wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.   

art. 64 ust 5a KN: Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której nie są przewidziane ferie szkolne, w przypadku nawiązania lub ustania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

kodeks pracy:

Art. 1551. § 1. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:
1) u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,
2) u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
a) proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
b) proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
z zastrzeżeniem § 2.

 

 

Należy obliczyć nauczycielce urlop w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu i wypłacić ekwiwalent. Mimo, iż powyższy przepis w dalszej części mówi o urlopie przysługującym u kolejnego pracodawcy, to w przypadku nauczyciela szkoły feryjnej nie będzie miał zastosowania (w omawianym przypadku wykorzystana zostanie jedynie pkt. 1).

W szkole feryjnej w tej chwili nie należy się urlop nauczycielowi, gdyż zgodnie z Kartą Nauczyciela - art. 64. 1: Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. oraz art. 65: Nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów - w każdym następnym roku kalendarzowym. 

Zatem dopiero okres ferii zimowych w 2013 roku będzie okresem urlopu tego nauczyciela, a później okres wakacji.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT