Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W sytuacji, gdy uczeń opuszcza teren szkoły, rodzic przejmuje opiekę nad nim w ramach władzy rodzicielskiej, a więc odebranie oświadczenia rodzica ma sens tylko w przypadku,...

PORADA PRAWNA

30 listopada 2019 Prawo oświatowe

Niepełnoletni uczeń nie uczęszcza na lekcje religii. Jest to trzecia godzina lekcyjna. Dyrektor jako miejsce pobytu w tym czasie wskazał bibliotekę szkolną. Rodzic ucznia prosi, aby w tym czasie uczeń mógł przebywać poza biblioteką biorąc za jego bezpieczeństwo odpowiedzialność. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy w związku z tym dyrektor powinien od rodzica wziąć stosowne oświadczenie? Co w sytuacji gdyby to dotyczyło ucznia pełnoletniego?

W sytuacji, gdy uczeń opuszcza teren szkoły, rodzic przejmuje opiekę nad nim w ramach władzy rodzicielskiej, a więc odebranie oświadczenia rodzica ma sens tylko w przypadku, gdy uczeń nie pozostaje na terenie (a więc pod opieką) szkoły w czasie zajęć religii. Natomiast jeśli w czasie zajęć religii (czyli bardziej ogólnie – w czasie zajęć organizowanych przez szkołę) uczeń pozostaje na terenie szkoły, oświadczenie rodzica jest bezskuteczne w tym sensie, że nadal za ewentualny wypadek ucznia odpowiada organ prowadzący, a dyrektor ma w związku z tym obowiązek zapewnienia uczniowi należytej opieki, w tym może wskazać uczniowie miejsce pobytu np. w bibliotece pod nadzorem nauczyciela - bibliotekarza – art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT