Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W opisanej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty. Art. 38 określa przypadki, w których dyrektor szkoły może odwołać...

PORADA PRAWNA

28 kwietnia 2017 Kadry

Od września 2017 z powodu zmniejszenia liczby oddziałów organ prowadzący wyraził zgodę na jednego wicedyrektora. Aktualnie powołanych jest dwóch wicedyrektorów do sierpnia 2018 r. Jak poprawnie odwołać z funkcji wicedyrektora?

W opisanej sytuacji zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty. Art. 38 określa przypadki, w których dyrektor szkoły może odwołać wicedyrektora, tj.:

- w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

- w razie ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,

- w razie złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a;

- w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Odwołanie wicedyrektora nastąpi na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 2 (szczególnie uzasadniony przypadek - likwidacja stanowiska) w związku z art. 37 ust. 1 ustawy.

 

Przykładowy dokument:

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora szkoły

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT