Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W szkole podstawowej obowiązują przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach,...

PORADA PRAWNA

04 października 2017 Prawo oświatowe

Od września staliśmy się szkołą podstawową z dotychczasowymi klasami gimnazjalnymi. Czy pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla klas gimnazjalnych mamy organizować według starego czy nowego rozporządzenia o pomocy psych. pedagogicznej?

W szkole podstawowej obowiązują przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 25 sierpnia 2017 poz, 1591)
Dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wydano Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z dnia 31 sierpnia 2017r., poz. 1643), które dostosowało do aktualnie obowiązujących zasad tzw. stare rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. poz. 532). Zatem we wszystkich typach szkół od 1 września 2017r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w nowej formule.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT