Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Art. 3 z 19.03.09 r. uso  Art. 3 w/w ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 22.04.09 r. zmienił...

PORADA PRAWNA

09 listopada 2009 Inne

Poproszę o wzór wniosku o ocenę pracy dyrektora.

Art. 3 z 19.03.09 r. uso
 

Art. 3 w/w ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 22.04.09 r. zmienił brzmienie art. 6a ust. 6 i 7 ustawy KN. Nowelizacja polega na zmianie organu właściwego do dokonania oceny pracy dyrektora. Dotąd oceny dokonywał organ nadzoru pedagogicznego w porozumieniu z organem prowadzącym, obecnie jest odwrotnie: ocenę ustala organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
 

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko nauczyciela,
Stanowisko,
Adres

 


..............................................................
(Organ prowadzący – odpowiednia jednostka samorządu terytorialnego)
..............................................................
..............................................................

 

 

 

Wniosek o ocenę pracy

 

 

 


Na podstawie art. 6a ustawy Karta Nauczyciela wnioskuję o dokonanie oceny mojej pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem             

 

.......................................................
(Czytelny podpis)            
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT