Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W pytaniu nie podano, czy pracownik jest pracownikiem placówki oświatowej - pracownikiem samorządowym, czy też podlega przepisom kodeksu pracy.  Biorąc pod uwagę...

PORADA PRAWNA

06 marca 2012 Kadry

Pracownik w związku z przejściem na emeryturę złożył podanie do zakładu pracy o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron nie mając nabytych praw emerytalnych. Czy odprawę należy wypłacić w dniu rozwiązania stosunku pracy czy dopiero po nabyciu prawa do emerytury?

W pytaniu nie podano, czy pracownik jest pracownikiem placówki oświatowej - pracownikiem samorządowym, czy też podlega przepisom kodeksu pracy. 

Biorąc pod uwagę charakter portalu, odniosę się do pracowników samorządowych.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych:

Art. 36. ust. 2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych:

§ 9. Jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana w dniu ustania stosunku pracy.

 

Mając powyższe na uwadze, nie rozumiem, jak pracownik mógł złożyć podanie o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, skoro nie nabył do niej praw?

Odprawa emerytalna przysługuje w związku z przejściem na emeryturę, a tutaj takiego związku nie ma. Wypłaca się ją zawsze w dniu ustania stosunku pracy, co dodatkowo przemawia za koniecznością istnienia takiego związku.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT