Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.  § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi...

PORADA PRAWNA

23 marca 2011 Inne

Proszę o arkusz obserwacji lekcji w-f w szkole podstawowej

 Rozporządzenie z 7.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 § 20. 1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami
zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości
pracy szkoły lub placówki;
2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i
placówek;
3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań,
(...)
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki w
szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

Arkusz obserwowanej lekcji (do modyfikacji wg potrzeb szkoły/dyrektora)

1. Imię i nazwisko nauczyciela: .................................... data: ....................
2. Przedmiot: .............................. kl. ................
3. Temat lekcji: .....................................................................
4. Cele hospitacji:
a) badanie realizacji celów dydaktycznych lekcji wskazanych przez nauczyciela, w tym Koncepcji pracy szkoły …………… …………………………………………………………………………………………………;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Działania na rzecz poprawy efektywności nauczania/usportowienia uczniów: …………………………………………………………………..………………………………………………………………….
6. Realizacja treści z podstawy programowej: ……………………………………………………………………………………………………………………….;
7. Metody nauczania: ............................................................................................. ;
8. Formy pracy uczniów:……………………………………;
9. Sprzęt sportowy: ........................................................................................... ;
10. Cele lekcji i ich osiąganie/efekty : .....................................................................................................................,
11. Szczególne działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa uczniów: .........................................................................................................................;
12. Realizacja elementów klasowego/szkolnego planu wychowawczego:
a) .................................................................................................... ,
b) .................................................................................................... ;
13. Realizacja edukacji .....................................:
a) ..........................................................................................................,
b) .................................................................................................... ;
14. Znajomość dydaktyki i metodyki przedmiotu (nauczyciela): .................;
15. Kultura pracy i osobista nauczyciela: .................................;
16. Wnioski do dalszej pracy:
a) ...................................................................................................,
b) ...................................................................................................,
c) ....................................................................................................

czytelny podpis nauczyciela:                                                               podpis hospitującego:
 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT