Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pomiar temperatury rodzica/opiekuna lub dziecka bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna narusza szczególne dane osobowe dotyczące zdrowia, ponieważ do jego wykonywania nie...

PORADA PRAWNA

Proszę o informację czy tworząc procedurę bezpieczeństwa związaną z nowym reżimem sanitarnym COVID-19 mogę w niej zawrzeć wymóg mierzenia temperatury rodzicowi/opiekunowi przyprowadzającemu dziecko do przedszkola? Jeśli tak, to czy wymagać od rodziców podpisania osobnej zgody na mierzenie temperatury? Czy mogę nie przyjmować do przedszkola dzieci, których rodzice nie podpiszą takiej zgody? Proszę też o informację czy wymagać od rodziców podpisania zgody na pomiar temperatury u dziecka. Robiłyśmy to zawsze w razie potrzeby bez uzyskiwania żadnych zgód ale - kuriozalnie - obecne wytyczne GIS sugerują uzyskanie takiej zgody.

Pomiar temperatury rodzica/opiekuna lub dziecka bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna narusza szczególne dane osobowe dotyczące zdrowia, ponieważ do jego wykonywania nie upoważnia żaden obowiązujący przepis – art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1). Wytyczne GIS są w tym zakresie są prawidłowe, ponieważ są zgodne z RODO. Z poszanowaniem szczególnych danych osobowych GIS wyraźnie wskazuje, że pomiaru temperatury ciała dziecka dokonuje się tylko, gdy zaistnieje taka konieczność, w przypadku zaistnienia objawów chorobowych, co wymaga uzyskania zgody rodzica (Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf)/). Przedszkole nie może przyjąć wewnętrznych regulacji sprzecznych z tymi wytycznymi, które miałyby przewidywać wykonywanie pomiarów temperatury bez wcześniejszego uzyskania wymaganych zgód. Przedszkole ma obowiązek przestrzegania zarówno RODO, jak i ww. wytycznych GIS na podstawie wyraźnego brzmienia § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.). Jednocześnie obowiązujące przepisy i ww. wytyczne nie uprawniają do odmówienia przyjęcia do przedszkola dziecka, którego rodzic nie zgadza się na pomiar temperatury. Wytyczne dopuszczają jedynie odmowę przyjęcia (wezwanie do odebrania) dziecka przejawiającego objawy choroby. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT