Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa warunki nabycia prawa do tzw. "13 - tki".Zasadą jest,...

PORADA PRAWNA

Proszę o odpowiedź dotyczącą przyznanie trzynastki za rok 2015 niżej wymienionym nauczycielom: 1. Nauczycielka wróciła z urlopu rodzicielskiego 10.06.2015r. i pracuje nadal, czy należy się Trzynastka za rok 2015?; 2. Nauczycielka zatrudniona od 01.09.2014 do 30.06.2015r. (zwolnienie lekarskie 30.06.2015r.), czy należy się Trzynastka za rok 2015?; 3. Nauczycielka zatrudniona od 01.09.2014 do 26.06.2015r. Trzynastka za rok 2015 nie należy się gdyż nie ma przepracowanego pół roku ? ; 4. Nauczyciel zatrudniony od 01.10.2015r. do 31.08.2016r. Trzynastka się należy czy nie?; 5. Nauczycielka zatrudniona na zastępstwo od 01.09.2015r. do czasu powrotu nauczyciela ze zwolnienia. Trzynastka się należy czy też nie ?

Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej określa warunki nabycia prawa do tzw. "13 - tki".

Zasadą jest, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 2 ust. 2 pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Dalej przepisy określają przypadki, w których przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane. Wśród nich znajduje się sytuacja nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły. Zapis ten jest różnie interpretowany, co doprowadziło do dwóch stanowisk: pierwsze, mówiące o tym, że zatrudnienie zgodnie z organizacją pracy szkoły to zatrudnienie od 1 września (takie jest też stanowisko MEN) i drugie, zgodnie z którym zatrudnienie zgodne z organizacją pracy szkoły może nastąpić w każdym czasie, zgodnie z potrzebami szkoły i nie jest tożsame z organizacją roku szkolnego, np. zatrudnienie na zastępstwo albo zatrudnienie nauczyciela do prowadzenia zajęć nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych lub innych, gdy potrzeba taka wynikła w trakcie roku. To stanowisko wydaje się być słuszniejsze, choć wciąż są to tylko interpretacje nie mające żadnej mocy prawnej.

 

1. Nauczycielce powracającej z urlopu rodzicielskiego przysługuje 13-tka. Ustawa wymienia urlop rodzicielski,  jako jeden z przywilejów otrzymania proporcjonalnego świadczenia bez konieczności przepracowania co najmniej 6 miesięcy. 

Pozostałe przypadki zależeć będą od przyjętej przez Państwa interpretacji przepisów ustawy dot. organizacji pracy szkoły. 
 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT