Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dziecku z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przysługują zajęcia indywidualne w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości...

PORADA PRAWNA

02 maja 2017 Prawo oświatowe

Proszę o podanie liczby godzin wsparcia jaka przysługuje dla dziecka z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na autyzm jeśli nie jest nic na ten temat zapisane w zaleceniach z poradni (czasami mamy zapis w orzeczeniu, że zaleca się dla dziecka z autyzmem prowadzić 10h terapii indywidualnej w tygodniu oraz terapeuta cień w grupie przedszkolnej.

Dziecku z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przysługują zajęcia indywidualne w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Mówi o tym jasno § 4. 1. rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 29 października 2013 r. poz. 1257)
Dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym ze względu na autyzm należy zorganizować dwa rodzaje zajęć, oczywiście uwzględniając je w opracowanym dla tego dziecka Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym:

  • obowiązkowe zajęcia rewalidacyjne
  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Mówi o tym § 6. ust 1 pkt 5 oraz ust 2 rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z7 sierpnia 2015 r. poz.1113).
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie określają ilości godzin, jakie należy przyznać dziecku na w/w zajęcia. Taką decyzję podejmuje wyłącznie dyrektor przedszkola/szkoły uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości konkretnego dziecka (zapisy w orzeczeniu + w IPET) oraz zapisy § 7 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U z 7 maja 2013 r.poz.532)
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT