Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Arkusze ocen poszczególnych uczniów są uzupełniane i przechowywane od przyjęcia ucznia do zakończenia nauki w danej szkole. Przepisy nie regulują szczegółowych zasad...

PORADA PRAWNA

29 grudnia 2015 Prawo oświatowe

Proszę o podanie od kiedy i do kiedy, oraz jak układać i w jakiej formie, arkusze ocen w szkole podstawowej?

Arkusze ocen poszczególnych uczniów są uzupełniane i przechowywane od przyjęcia ucznia do zakończenia nauki w danej szkole. Przepisy nie regulują szczegółowych zasad układania arkuszy (np. spinania w trwałą księgę), stąd najczęściej są przechowywane dla poszczególnych klas w porządku alfabetycznym, ze względu na konieczność uzupełniania w szczególności o oceny semestralne i roczne.

Inaczej układa się arkusze w roku zakończenia nauki ucznia w danej szkole. W księdze arkuszy ocen, umieszcza się w porządku alfabetycznym wszystkie arkusze uczniów kończących lub opuszczających szkołę w danym roku szkolnym, bez podziału na klasy, dlatego księgę najlepiej sporządzić pod koniec roku szkolnego. Księga arkuszy ocen powinna zawierać dodatkowo ułożone w porządku alfabetycznym dwa odrębne wykazy uczniów wszystkich oddziałów (bez podziału na klasy), którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: "Księga arkuszy ocen uczniów albo słuchaczy, którzy w … roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę". Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: "Księga zawiera: … (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy ukończyli szkołę; 2)… (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów, którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę.". Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły (§ 15 i 16 rozporządzenia MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).


 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT