Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Skoro aktualnie działa zespół szkolno – przedszkolny, powinien zostać uchwalony statut zespołu, statut szkoły podstawowej i statut przedszkola (art. 91 ust. 6 PO). Rada...

PORADA PRAWNA

30 października 2017 Inne

Proszę o podanie procedury przyjęcia nowego statutu przez radę pedagogiczną. Jak wygląda procedura przekazania statutu organowi prowadzącemu i organowi nadzoru pedagogicznego? Statut dotyczy tzw. starego zespołu szkół, który jednak po ostatniej reformie ma inną strukturę, dotychczas w jego skład wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum, a po zmianach przepisowych i na mocy postanowień rady gminy w chwili obecnej tworzą go szkoła podstawowa i przedszkole. Statut został opracowany przez radę pedagogiczną. Statut ma część ogólną dla Zespołu i oddzielne statuty dla przedszkola i szkoły podstawowej. Czy taka struktura tego dokumentu jest na pewno prawidłowa? Proszę także o podanie podstaw prawnych, wzorów uchwał dla opisanych wyżej działań.

Skoro aktualnie działa zespół szkolno – przedszkolny, powinien zostać uchwalony statut zespołu, statut szkoły podstawowej i statut przedszkola (art. 91 ust. 6 PO). Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz przekazuje do uchwalenia radzie zespołu (art. 72 ust. 1 i art. 80 ust. 2 pkt 1 PO). Jeśli w zespole nie działa rada zespołu, statut uchwala rada pedagogiczna (art. 82 ust. 2 PO). Przykładowa uchwała o przyjęciu statutu może mieć następującą treść: 1. przyjąć nowe statuty zespołu, szkoły i przedszkola w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały; 2. traci moc dotychczasowy statut zespołu … przyjęty uchwałą rady pedagogicznej z dnia … oraz statut szkoły podstawowej … przyjęty uchwałą rady pedagogicznej z dnia … ; 3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Żaden przepis nie reguluje trybu przekazania projektu statutu radzie zespołu, dlatego powinien zostać określony w regulaminie rady pedagogicznej, zaś w braku takich postanowień regulaminu – powinien działać dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej lub inne osoby upoważnione w regulaminie do jej reprezentacji (art. 73 ust. 2 PO). Akt PO nie wymaga doręczenia statutu organowi prowadzącemu, zaś doręczenie statutu kuratorowi oświaty (art. 88 ust. 8 w zw. z art. 91 ust. 5 i 7

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT