Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony nabędzie prawo do kolejnego już urlopu 1 stycznia 2016 roku w pełnym wymiarze.Zgodnie z art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela, w razie...

PORADA PRAWNA

Proszę o wykładnię, jak rozliczyć urlop nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony, który rozwiąże umowę o pracę po feriach tj. 14. 02. 2016 ?; Czy nauczycielowi zatrudnionemu na czas określony, który chciałby rozwiązać umowę również 14.02.2016 (jest emerytem) należy wypłacić ekwiwalent za pozostały niewykorzystany urlop? Czy ferie rekompensują urlop? Czy i jak wyliczyć należny urlop od umowy o pracę od 01.09.2015r do 14.02.2016r.? Szkoła jest feryjna.

Nauczyciel zatrudniony na czas nieokreślony nabędzie prawo do kolejnego już urlopu 1 stycznia 2016 roku w pełnym wymiarze.

Zgodnie z art. 66 ust. 2 Karty Nauczyciela, w razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych.

8 tygodni to 56 dni i od tej sumy odlicza się wykorzystany już urlop, czyli 14 dni ferii zimowych. Ekwiwalent należy wypłacić za 42 dni.

Odmienne zdanie wyraził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10.05.2006 r. sygn. III PZP 3/06, stwierdzając, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy, nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu urlopowego w wymiarze proporcjonalnym. (z przepisów Karty Nauczyciela nie wynika taka proporcjonalność, jak np. w odniesieniu do nauczycieli szkół nieferyjnych, stąd różne są praktyki wypłacania ekwiwalentu).

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na czas określony, przepisy Karty Nauczyciela jasno wskazują na proporcjonalność obliczania należnego wymiaru urlopu wypoczynkowego - nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć, czyli przez 10 miesięcy, nabywa prawo do pełnego urlopu, natomiast n-l zatrudniony krócej niż 10 miesięcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia. W przypadku nauczyciela zatrudnionego od 01.09.2015 do 14.02.2016 będzie to 5,6 dnia za każdy miesiąc, przy czym zgodnie z zasadami kodeksu pracy niepełne dni urlopu oraz niepełne miesiące zatrudnienia zaokrągla się w górę, tj. 5,6 x 6 miesięcy = 33,6 dni, po zaokrągleniu 34 dni. Od tego wymiaru należy odjąć wykorzystany w trakcie ferii zimowych urlop w wymiarze 14 dni, co daje 20 dni, za które należy wypłacić ekwiwalent.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT