Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu obejmują: zajęcia rozwijające uzdolnienia; zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,...

PORADA PRAWNA

14 listopada 2019 Inne

Proszę o wyszczególnienie, które zajęcia są zajęciami specjalistycznymi, realizowanymi w ramach zajęć rewalidacyjnych, a które w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej (dotyczy przedszkola niepublicznego).

Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu obejmują: zajęcia rozwijające uzdolnienia; zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; porady i konsultacje (§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. z 2017 r., poz. 1591). Zajęcia rewalidacyjne do wszystkie zajęcia, w tym specjalistyczne, zmierzające do przywracania sprawności. Ustawodawca w żadnym obowiązującym przepisie nie dokonuje podziału na poszczególne kategorie zajęć specjalistycznych rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przykładowo zajęcia logopedyczne mogą być zarówno zajęciami rewalidacyjnymi (o charakterze rehabilitacyjnym), jak i zajęciami z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (wpływającymi na rozwój ucznia i jego funkcjonowanie w życiu przedszkola). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT