Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Jeżeli dla nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej zarówno na cały, jak i część etatu na czas nieokreślony nie ma godzin z powodu zmian organizacyjnych...

PORADA PRAWNA

05 maja 2019 Kadry

Prowadzę szkołę podstawową, do której włączone zostały oddziały gimnazjalne. Od przyszłego roku szkolnego (1 września 2019) nie mam godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym, jak i w niepełnym (16/18) wymiarze godzin. Zmuszona jestem wręczyć tym nauczycielom wypowiedzenie w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów a co za tym idzie muszę podać podstawę prawną tego wypowiedzenia. Proszę o pomoc w prawidłowym ustaleniu czy jest to art. 225 ustawy wprowadzającej prawo oświatowe, czy art. 20 KN.

 Jeżeli dla nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej zarówno na cały, jak i część etatu na czas nieokreślony nie ma godzin z powodu zmian organizacyjnych wynikających z wygaszenia klas gimnazjalnych w związku z reformą oświaty, wypowiedzenia są dokonywane na podstawie art. 225 ust. 12 w zw. z ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm. Natomiast brak godzin wynikający tylko ze zmian organizacyjnych dotyczących klas szkoły podstawowej, niezwiązanych z likwidacją klas gimnazjalnych, uprawnia do rozwiązania stosunków pracy pełnoetatowych nauczycieli na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. oraz niepełnoetatowych zgodnie z art. 27 ust. 1 KN.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT