Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na stronie ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KRAKOWIE można znaleźć „WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY...

PORADA PRAWNA

05 października 2012 Nadzór pedagogiczny

Przez jaki czas należy przechowywać w szkole dokumenty dotyczące wycieczek szkolnych?

Na stronie ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W KRAKOWIE można znaleźć „WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY (…)”

http://www.archiwum.krakow.pl/nadzor/wykaz_akt_szkola_kat_B.pdf

 

Kategoria klasyfikacyjna oznacza okres przechowywania dokumentacji w szkole: B25, czyli 25 lat: regulaminy, w tym dotyczące bezpieczeństwa, wycieczek szkolnych.

Natomiast pozostała dokumentacja z wycieczki (zielonych szkół) jest klasyfikowana jako B5, czyli przez 5 lat kalendarzowych.

Każda szkoła powinna posiadać wykaz akt (polecam ww. stronę).

Hasło klasyfikacyjne – „Zbiór aktów normatywnych własnych” - kategorie dokumentacji B25: Komplet podpisanych przez Dyrektora lub Kierownika placówki zarządzeń, poleceń służbowych, komunikatów, instrukcji, pism okólnych, również książka zarządzeń i ogłoszeń. Dla każdego rodzaju aktów normatywnych zakłada się odrębną teczkę na każdy rok kalendarzowy. Materiały źródłowe wraz z jednym egzemplarzem aktu przechowuje się i rejestruje w odpowiedniej teczce założonej zgodnie z wykazem akt w komórce organizacyjnej, która akt przygotowała".

Hasło klasyfikacyjne – „Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy” - kategoria dokumentacji B25 - własne przepisy.

Hasło klasyfikacyjne – „Wycieczki, wyjazdy i obozy szkolne” - kategoria dokumentacji - B5.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT