Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. administrator danych prowadzi dokumentację...

PORADA PRAWNA

Pytanie dotyczy DOKUMENTACJI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w przedszkolu (prywatnym) niepublicznym a dokładnie jakie są podstawy prawne dotyczące "Wykazu zbiorów osobowych". Wypisanych poniżej: -Dziennik zajęć -Diagnoza -Protokoły Rady Pedagogicznej - Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej -Lista uczestników wycieczek -Dokumentacja wypadków uczniów - Informacje o wypadkach uczniów -Opinie i Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej -Dziennik zajęć dodatkowych -Dziennik indywidualnego nauczania -System Informacji Oświatowej Zbiór zawiera informacje o nauczycielach i uczniach przedszkola

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. administrator danych prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych, Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 każdy administrator ma obowiązek opracować Politykę bezpieczeństwa, w której zamieszcza wykaz prowadzonych przez siebie zbiorów danych osobowych.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT