Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodne z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.- dalej Karta Nauczyciela) dyrektor...

PORADA PRAWNA

28 maja 2020 Kadry

Pytanie dotyczy nauczyciela kontraktowego zatrudnionego na czas nieokreślony. W chwili obecnej przebywa na urlopie uzupełniającym. Od września nie mamy dla niego godzin. Czy wręczenie wypowiedzenia ww. nauczycielowi jest możliwe w związku ze zmniejszeniem oddziałów w szkole?

Zgodne z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.- dalej Karta Nauczyciela) dyrektor szkoły/zespołu/przedszkola w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy.
Nauczyciel kontraktowy nie ma prawa przejść w stan nieczynny, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela.
Nadmienić należy, że na podstawie art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela rozwiązanie stosunku pracy z powodu częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Wynika z tego, że musi być ono złożone maksymalnie do 31 maja. Z racji tego, iż w tym roku 31 maja wypada w niedzielę to zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) termin do złożenia wypowiedzenia mija 1 czerwca 2020 r. (pierwszy dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą).
Nauczyciel kontraktowemu, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze jego zatrudnianie przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. I tak, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r..o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.). I tak, pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy i nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT