Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne   W razie przekroczenia 8 godzin pracy dziennie, gdy nie ma możliwości zapewnienia uczniom należytej opieki w inny sposób, nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za...

PORADA PRAWNA

Pytanie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w szkole prywatnej. W czerwcu nauczyciele wyjeżdżają na 3 dni (środa, czwartek, piątek) z dziećmi na Zieloną Szkołę, gdzie będą sprawowali opiekę nad dziećmi przez 24 godziny na dobę. Nauczyciele zatrudniani są według Kodeksu Pracy, czyli według KP mają pracować 40 godzin tygodniowo, nie dłużej jednak niż 8 godzin dziennie. Czy w zaistniałej sytuacji Pracodawca powinien przyznać nauczycielom wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych ? Czy Pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec nauczyciela, jeśli ten nie wyrazi zgody na wyjazd?

  W razie przekroczenia 8 godzin pracy dziennie, gdy nie ma możliwości zapewnienia uczniom należytej opieki w inny sposób, nauczycielom przysługuje wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (art. 151 § 1 pkt 2 w zw. z art. 1511 § 1 pkt 2 KP). Udział w wycieczkach szkolnych jest zadaniem statutowym szkoły i należy do obowiązków służbowych służbowych związanych z realizacją zadań placówki, jednak każdy przypadek odmowy wyjazdu należy oceniać indywidualnie i należy rozważyć przyczyny podawane przez nauczyciela; odmowa wyjaśnienia lub podanie nieistotnych okoliczności świadczą o naruszeniu obowiązków pracowniczych, które może skutkować zwolnieniem nauczyciela za wypowiedzeniem, w skrajnych przypadkach dyscyplinarnie w trybie art. 52 KP lub mogą stanowić o naruszeniu podstawowego obowiązku opieki nad uczniami w związku z realizowaniem zadań szkoły (art. 6 pkt 1 KN), czy też skutkami finansowymi – np. pominięciem przy nagradzaniu. Inaczej należy ocenić sytuację nauczyciela, któremu na wyjazd nie pozwalają np. względy zdrowotne lub konieczność sprawowania opieki nad inną osobą – wówczas odmowa nie stanowi o naruszeniu obowiązków pracowniczych (art. 8 KP).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT