Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Urlop nauczyciela jest rozliczany w latach kalendarzowych a nie szkolnych (art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Urlop...

PORADA PRAWNA

08 listopada 2019 Prawo oświatowe

Pytanie dotyczy urlopu uzupełniającego. W roku szkolnym 2018/2019 nauczycielka wykorzystała urlop wypoczynkowy podczas ferii zimowych i tylko niewielką część podczas ferii letnich (od 03.07.2019 r. do 31.08.2019 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. W roku 2019/2020 w okresie 01.09.2019 - 22.10.2019 przebywała nadal na zwolnieniu lekarskim, a po urodzeniu dziecka od 23.10.2019 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego, później wykorzysta również urlop rodzicielski (przez cały rok szkolny 2019/2020 będzie nieobecna). Czy w tej sytuacji nauczycielka nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego również za rok szkolny 2019/2020? Jaki będzie wymiar należnego jej urlopu uzupełniającego?

Urlop nauczyciela jest rozliczany w latach kalendarzowych a nie szkolnych (art. 65 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Urlop ten przysługuje w maksymalnym wymiarze 56 dni oraz przysługuje m.in. w razie niewykorzystania części urlopu w powodu zwolnień lekarskich i urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Od tego wymiaru odejmuje się urlop wykorzystany w naturze. W 2019 r. od 56 dni odejmuje się urlop wykorzystany w czasie ferii zimowych (14 dni) oraz urlop wykorzystany od 20 czerwca do 2 lipca (13 dni), a więc za 2019 r. przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze 29 dni. Za 2020 r. urlop uzupełniający będzie przysługiwał w wymiarze 56 dni z powodu urlopów związanych z rodzicielstwem. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT