Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem...

PORADA PRAWNA

19 sierpnia 2022 Prawo oświatowe

Rodzic złożył wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, które w lutym ukończyło 6 lat. Została dołączona opinia PPP, która uzasadnia, iż "z uwagi na niższe niż przeciętne możliwości intelektualne oraz niepełną dojrzałość społeczno-emocjonalną nie jest wskazane podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego z rocznym wyprzedzeniem". Rodzice wniosek motywują: małoliczną klasą pierwszą (11 osób) co pozwoli na indywidualne podejście do ucznia; innowacyjnością prowadzonych zajęć przez nauczyciela; współpracą ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą (szkoła jest włączona w pilotażowy projekt). Grupa przedszkolna, do której miałoby uczęszczać dziecko, liczy 25 osób i jest grupą mieszaną (5-, 6-latki), więc korzystniejsze dla dziecka byłoby rozpoczęcie nauki rok wcześniej. Czy dyrektor może wydać pozytywną decyzję w takim przypadku? Czy będzie to zgodne z prawem?

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Na podstawie art. 36 cytowanej ustawy na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym (2021/2022) poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej (2022/2023), albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

Z pytania wynika, że dziecko nie uczęszczało do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 i dlatego zwrócono się do poradni psychologiczno-pedagogicznej o opinię.

Z tekstu pytania wynika, że opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie wskazuje na możliwość rozpoczęcia nauki przez dziecko w szkole podstawowej – cytuję : "z uwagi na niższe niż przeciętne możliwości intelektualne oraz niepełną dojrzałość społeczno-emocjonalną nie jest wskazane podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego z rocznym wyprzedzeniem".

Wobec braku spełnienia warunków określonych w art. 36 ust. 2 cytowanej ustawy dyrektor winien odmówić przyjęcia wymienionego w pytaniu dziecka w roku szkolnym 2022/2023 do szkoły.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT