Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Według stanowiska Ministerstwa Finansów z dnia 16 kwietnia 2015 r. (DR4.054.1.2015.DKK) w szkolnych bibliotekach można (ale nie ma obowiązku) prowadzić skontrum w rozumieniu...

PORADA PRAWNA

04 października 2017 Kadry

Sprawa dotyczy zbiorów biblioteki szkolnej. Czy w szkole przeprowadza się skontrum czy inwentaryzację. Co jaki czas powinno się je przeprowadzić? Kto powinien wchodzić w skład komisji? Ile czasu powinno się z założenia przeznaczyć na te prace (czy okres miesiąca jest dopuszczalny)?

Według stanowiska Ministerstwa Finansów z dnia 16 kwietnia 2015 r. (DR4.054.1.2015.DKK) w szkolnych bibliotekach można (ale nie ma obowiązku) prowadzić skontrum w rozumieniu § 30 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, Dz.U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283, zaś regulamin biblioteki powinien jednocześnie określać jego terminy i częstotliwość skontrum, o ile jest prowadzone w danej szkole. Natomiast szkołę obowiązuje przeprowadzanie inwentaryzacji materiałów bibliotecznych co 4 lata w oparciu o art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 według zasad szczegółowo określonych w polityce rachunkowości przez dyrektora szkoły, które m.in. powinny także wyznaczyć czas przeprowadzania inwentaryzacji oraz mogą przewidywać wykorzystanie wyników skontrum. Również dyrektor decyduje o składzie komisji inwentaryzacyjnej, ponieważ ustawa go nie określa (art. 4 ust. 1 i 5 ustawy). Inwentaryzacja powinna zostać dokonana w sposób rzetelny, z tego względu nie powinno się do niej powoływać osób, do których obowiązków należy opieka i dbałość o mienie szkolne (zasoby biblioteczne) oraz gospodarowanie nim, odpowiedzialne za ewidencjonowanie składników majątku, ani osoby, którym powierzono odpowiedzialność materialną za składniki majątku objęte inwentaryzacją.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT