Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy przede wszystkim podjąć działania uświadamiające rodzicom, iż nauczanie indywidualne jest prowadzone na podstawie pisemnej decyzji dyrektora. Praca z uczniem musi...

PORADA PRAWNA

17 lutego 2016 Prawo oświatowe

Uczen klasy V SP realizuje nauczanie indywidualne w domu. Od kilku tygodni odmawia współpracy z nauczycielami. Chowa się, nie odpowiada na pytania, jest bierny. W związku z tym materiał programowy nie jest realizowany. Jakie kroki należałoby podjąć w tym wypadku?

Należy przede wszystkim podjąć działania uświadamiające rodzicom, iż nauczanie indywidualne jest prowadzone na podstawie pisemnej decyzji dyrektora. Praca z uczniem musi być efektywna i jest organizowana w domu dziecka z przyczyn określonych w opinii (orzeczeniu) poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła (w tym nauczyciele i dyrektor) ma obowiązki wobec ucznia, ale rodzice także są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzania zajęć. W przypadku braku porozumienia z rodzicami, dyrektor powinien podjąć współpracę w poradnią, która wydała opinię/orzeczenie i ustalić właściwą pomoc uczniowi i jego rodzinie.Bowiem indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.).

2. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.), w szczególności art. 6.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, w szczególności § 3.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT