Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 44m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,...

PORADA PRAWNA

Uczeń obecnej klasy siódmej zagrożony jest ocenami niedostatecznymi. W klasach IV-VI podchodził już do egzaminu poprawkowego i go zdał. Ile razy taki uczeń może podchodzić do poprawki - czy jest jakiś limit np. raz na etap edukacyjny?

Zgodnie z art. 44m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Przepisy nie przewidują limitu w tej sprawie, co oznacza że uczeń może w każdym roku przystępować do egzaminu poprawkowego.

Na podstawie art. 44m ust.6 ustawy o systemie oświaty rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, a w szkole policealnej - na semestr programowo wyższy, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej, a w szkole policealnej - semestrze programowo wyższym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT