Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. Pomocy w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz...

PORADA PRAWNA

02 kwietnia 2014 Prawo oświatowe

Uczeń posiadający orzeczenie do kształcenia specjalnego ma zagwarantowane przepisami 2 godziny rewalidacji (Rozporządzenie MEN w z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych). Jak należy potraktować dziecko z orzeczeniem uczęszczające do przedszkola? Czy także przyznaje się godziny na rewalidację indywidualną? Jeśli tak, to w jakim wymiarze, na podstawie jakich przepisów?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. Pomocy w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”. W przedszkolu pomoc jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Oznacza to, że dziecko w przedszkolu powinno otrzymać odpowiednią pomoc wskazaną w orzeczeniu na podstawie przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na szkołę w/w rozporządzenie nakłada obowiązek, o którym mowa w pytaniu, natomiast przedszkola organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z rozporządzeniem z 30.04.2013 r. 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT