Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.).   Art. 17. 1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób...

PORADA PRAWNA

31 grudnia 2010 Prawo oświatowe

Uczniowie dojeżdżają do szkoły autobusem PKS. Mają bilety miesięczne zakupione przez Gminę. Czy w tym przypadku Gmina musi zatrudnić opiekuna na czas przejazdu? Kto odpowiada za bezpieczeństwo podczas podróży?

 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.).

 

Art. 17. 1. Sieć publicznych szkół powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

1) 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,
2) 4 km - w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

 Ustawa nakłada obowiązek na gminę zapewnienie opieki i transportu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Są 2 możliwości:
1) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu
lub
2) zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Gmina realizuje ten obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu PKS-em.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT