Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przede wszystkim w placówce oświatowej, w której wprowadzono oddziały integracyjne należałoby wprowadzić regulamin funkcjonowania oddziałów integracyjnych. Regulamin...

PORADA PRAWNA

17 stycznia 2020 Prawo oświatowe

Utworzyłam w szkole podstawowej oddział integracyjny (klasa czwarta, 14 uczniów w tym 4 dzieci z orzeczeniem). Jakie powinnam mieć dokumenty, zapisy w statucie? Czy powinnam podzielić uczniów na grupy: na informatyce i j. angielskim? Proszę o zapisy dotyczące organizacji oddziału integracyjnego zgodnie z przepisami.

Przede wszystkim w placówce oświatowej, w której wprowadzono oddziały integracyjne należałoby wprowadzić regulamin funkcjonowania oddziałów integracyjnych. Regulamin winien określać cele powołania takich oddziałów, zasady rekrutacji, organizację procesu dydaktyczno- wychowawczego. Warto także sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014, poz.1170) – zgodnie z § 13 szkołą prowadzi dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć szkoły, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (dz. U. 2001, poz. 624), wskazuje, jakie należy sformułowania umieścić w statucie szkoły, w przypadku utworzenia oddziału integracyjnego.
§ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej "szkołą", określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera:
1) określenie "Szkoła Podstawowa", a w przypadku szkoły ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi - odpowiednio określenie "Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi",
§ 2. 1. Statut szkoły określa w szczególności:
5) (…) oddziałów integracyjnych, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi,
§ 5. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej oraz w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT