Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Podstawa prawna:1) Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.),2) Art. 38 Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.).W myśl art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a USO organ, który...

PORADA PRAWNA

11 lutego 2013 Inne

W jaki sposób dyrektor szkoły ma dokonać rezygnacji z funkcji w trakcie trwania powierzenia? Do kogo kierować rezygnację,a kto jest adresatem wypowiedzenia umowy o pracę?

Podstawa prawna:

1) Karta Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.),

2) Art. 38 Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 r. (ze zm.).

W myśl art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. a USO organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go z tego stanowiska m.in. w przypadku złożenia przez dyrektora rezygnacji.

Odwołanie ze stanowiska dyrektora następuje w tym przypadku po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Na odwołanie dyrektora szkoły z tej przyczyny nie jest wymagana zgoda organu prowadzącego szkołę. Dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem.

Odwołanie ze stanowiska dyrektora szkoły nie powoduje rozwiązania stosunku z nauczycielem, który jest jednocześnie dyrektorem. Zatem, mimo odwołania ze stanowiska dyrektora, osoba ta pozostaje w stosunku pracy jako nauczyciel.

W przypadku zmiany warunków pracy lub konieczności rozwiązania stosunku pracy z tym nauczycielem, zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Karty Nauczyciela stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole na podstawie umowy o pracę lub mianowania. Stosownie do art. 39 ust. 3 pkt 1 USO dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i on decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki.

Zatem pracodawcą dla nauczyciela jest szkoła/zespół szkół.

 Nowy dyrektor jest upoważniony do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy - wobec nauczyciela, który zrezygnował z funkcji dyektora.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT