Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Od 1 września 2018 r. pensum nauczycieli wspomagających będzie określone w Karcie Nauczyciela w wymiarze 20 h. Organ prowadzący nie będzie mógł już ustalać pensum tej...

PORADA PRAWNA

01 sierpnia 2018 Kadry

W mojej szkole jest wielu nauczycieli uczących przedmiotów i jednocześnie wspomagających na zajęciach. Czy rada gminy ma kompetencje zrównać pensum nauczyciela 18h i wspomagającego 20 do jednego poziomu 18h? Jeżeli nie to czy muszę aneksować umowy nauczycieli ze względu na zmianę pensum?

Od 1 września 2018 r. pensum nauczycieli wspomagających będzie określone w Karcie Nauczyciela w wymiarze 20 h. Organ prowadzący nie będzie mógł już ustalać pensum tej grupie nauczycieli. Zgodnie z art. 42 ust. 5c KN, który zacznie obowiązywać również od 1 września 2018 r., nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

W umowie o pracę nie wpisuje się pensum nauczyciela, lecz wymiar zatrudnienia, np. etat, 1/2 etatu, itd.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT