Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielowi mianowanemu stopień awansu (nauczyciela dyplomowanego) nadaje kurator oświaty – art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz....

PORADA PRAWNA

17 lipca 2019 Awans zawodowy

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi, że organ prowadzący nie nadaje stopnia awansu zawodowego, proszę o informację kto w takiej sytuacji nadaje stopień awansu zawodowego nauczycielowi mianowanemu?

Nauczycielowi mianowanemu stopień awansu (nauczyciela dyplomowanego) nadaje kurator oświaty – art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Organ prowadzący stopień awansu nadaje nauczycielowi kontraktowemu (nauczyciela mianowanego)– art. 9b ust. 4 pkt 2 KN.
Jeśli dotyczy to pytania: „Na potrzeby egzaminu na nauczyciela mianowanego, jakie dane organu prowadzącego przedszkole niepubliczne powinny być zawarte na pieczątce”, prostuję poprzednią odpowiedź, bo tam faktycznie popełniłam omyłkę:
Powyższego zagadnienia nie reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574). Ponieważ organ prowadzący nie wydaje nauczycielowi dokumentacji załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, a na akcie nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego ma znaleźć się pieczątka organu nadającego stopień awansu zawodowego, organ ten stosuje posiadane pieczęcie, które go jednoznacznie identyfikują.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT