Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Art. 42 Karty Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.) nakazuje prowadzenie zajęć w wymiarze od 1-2 godzin tygodniowo w zależności od typu szkoły w...

PORADA PRAWNA

04 stycznia 2011 Nadzór pedagogiczny

W ramach "godzin karcianych" prowadzę zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej. Do pełnego rozliczenia się w I semestrze brakuje mi 10 godzin. Moje pytanie: czy mogę odpracować te godziny w czasie ferii organizowanych przez szkołę, czy odrobić je w II semestrze?

Art. 42 Karty Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.) nakazuje prowadzenie zajęć w wymiarze od 1-2 godzin tygodniowo w zależności od typu szkoły w rozliczeniu półrocznym. Zobowiązuje dyrektora do monitorowania, prawidłowego ich rozliczenia oraz podejmowania decyzji dotyczących sposobu ich przeprowadzania zgodnie z potrzebami szkoły, czyli uczniów.

Interpretacja zapisów w/w art. na str. www.men.gov.pl  wskazuje na intencję ustawodawcy:
1) opieka świetlicowa nad uczniami w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych,

2) wyrównywanie szans edukacyjnych, praca z uczniami mającymi trudności w nauce,

3) rozwijanie uzdolnień uczniów.

Dyrektor odpowiada za celowość podejmowanych decyzji i musi przestrzegać przepisów.

Jeśli zatem praca na ferie ma swoje uzasadnienie (jak wyżej) i będzie odpowiedzią na potrzeby, oczekiwania uczniów - dyrekror może podjąć decyzję o ich realizacji, jednak należy pamiętać, że chodzi o systematyczną, celową  pracę z uczniami, a nie akcyjne odpracowanie zaległych godzin.
Proponuję kontrolować przepracowanie godzin co miesiąc i reagować w porę, tak, by zapobiec narastaniu zaległości.

Dyrektor jest zwolniony z obowiązku realizacji godzin z art. 42 KN.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2017 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT