Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 2377 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza...

PORADA PRAWNA

06 października 2021 Inne

W regulaminie pracy mamy zapis, iż raz w roku wypłacamy ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego. Czy należy wypłacać taki ekwiwalent „z góry” czy „z dołu”?

Na podstawie art. 2377 § 2 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, a wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacać ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny. Ponieważ zagadnienia dotyczące terminu wypłaty ekwiwalentu, w tym czy ma ona nastąpić „z góry”, czy dopiero po jakimś okresie użytkowania odzieży – „z dołu”, nie regulują obowiązujące przepisy; zagadnienie to powinno zostać w jednoznaczny sposób unormowane w wewnętrznych regulacjach pracodawcy, np. w regulaminie pracy. Z treści pytania wynika natomiast, że regulamin pracy jest najprawdopodobniej nieprecyzyjny. W sytuacji gdy nie można na jego podstawie stwierdzić, aby wypłata ekwiwalentu następowała „z dołu”, a więc po rocznym okresie użytkowania własnej odzieży i obuwia roboczego, wówczas należy przyjąć, na korzyść pracowników, że przysługuje im wypłata ekwiwalentu „z góry”, gdyż przy takiej interpretacji pracownicy nie kredytują działalności pracodawcy przez to, że przerzucił na nich obowiązek używania własnej odzieży i obuwia oraz zapewniania ich przez pracownika we własnym zakresie aż przez rok. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT