Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ilekroć w przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad...

PORADA PRAWNA

28 sierpnia 2017 Prawo oświatowe

W rozporządzeniu MEN z dnia 2 czerwca 2017 r. w paragrafie 4 ust.1 "skreśla się wyrazy "prawni opiekunowie". Mam pytanie czy to "skreślenie" dotyczy wszystkich dokumentów w szkole, np. w karcie świetlicy ? Karcie informacyjnej ucznia pisze się rodzice lub prawni opiekunowie. Czy od września ma być tylko rodzice?

Ilekroć w przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.Usunięcie określenia z przepisów wykonawczych ma charakter porządkujący, bowiem przepisy ustawy wprowadziły obowiązujące wyjaśnienie dotyczące wszystkich przepisów prawa oświatowego.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 4 pkt 19.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT